Blog

Tarotta Karar Açılımı Nedir?

Hayat kendi akışı içerisinde bizi, mutlaka ne yöne gidileceği ile alakalı karar vermek zorunda olduğumuz birtakım kavşaklara yöneltir. Kaderimizi de etkileyecek, çok önemli ve sonuçlandığında hayatımızda çok büyük etkileri olacak önemli kararları alırken kimi zaman net olsak da bizi zorlayan...

Asal Sayıların Büyüleyici Enerjisi

Bütün sayılar asal çarpanlarından oluşur. Her sayıyı var eden de asal sayılardır. Bir insan fazlalıklarından, aşırılıklarından arındığında yine asal çarpanlarına ayrılmış oluveriyor ve en sonunda...

11 Sayısının Önemi ve Mistik Anlamı

İnsanlığın ilerlemesiyle birlikte rakamların ve harflerin keşfi gerçekleşmiş ve insanlık simgesel anlamda bir dönüm noktası yaşamıştır. Çünkü harflerin ve sayıların, iletişim kurmanın yanı sıra, muhakeme etme...

Bültene
Kaydolun

Başa Dön
i ş l e n i y o r . . .