Blog

Tarotta Karma Açılım Nedir?

Tarot açılımı bize karmalarımızla ilgili bilgiler verir. Çok uzun çağlardır bilinçaltı okuması olarak günümüze gelmesinin temel sebeplerinden birisi de budur. Tarot bizlere salt geçmişi veya geleceği vermez...

Karma Nedir? Döngüden Nasıl Çıkılabilir?

Karma kelime anlamı olarak insanın zihinsel düşüncelerinin eyleme döküldükten sonra ortaya çıkan fiziksel sonuçlarının kaçınılmaz olması demektir. Karma sözcüğü, reenkarnasyon inancı...

Bültene
Kaydolun

Başa Dön
i ş l e n i y o r . . .